Contact

Registered Office Address : -

Jaipur Cargo Service Pvt. Ltd.

4359B, Nathmalji Ka Chowk,

KGB Ka Rasta, Johari Bazar,

Jaipur-302003, Rajasthan, India

Phone:+91-141-2560383, 

2566024, 4014564

E mail – info@jaipurcargoservice.com

Web : www.jaipurcargoservice.com

Airport Office Address:-

Email: indra@jaipurcargoservice.com